EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Ekologická likvidace strojů je dnes nedílnou součástí revitalizace strojního zázemí ve velkých i menší společnostech. U drtivé většiny strojů není možné stroj vykoupit pouze na kov, ale je potřeba projít procesem ekologické likvidace. 

Jak tato likvidace probíhá?
V případě uzavření zakázky na určeném místě připravíme manipulační prostředky, ve spolupráci s naším partnerem vystavíme protokol o ekologické likvidaci, zajistíme stroj proti úniku škodlivých látek, poté přepravíme stroje na provozovnu, kde bude stroj odborně rozebrán a vytříděn.

Protokol o ekologické likvidaci
U každé zakázky tohoto charakteru zajišťujeme veškeré dokumenty, ale především protokol o ekologické likvidaci.

Jaké stroje likvidujeme?
Jsme schopni zajistit ekologickou likvidaci skládající se z několika strojů, tedy například kompletní provozních linek, až po menší stroje.

Pro poptání služby volejte na číslo 775 075 765.